Projektorganisation

LÄS-2 leds av:

Martina Gustavsson
Europaskolan
martina.gustavsson@europaskolan.se
Anna Zachrisson
Strängnäs kommun
anna.zachrisson@strangnas.se