Uppgifter

Här samlas de uppgifter som ska lösas under kursens gång.

Blogg

augusti 27, 2019

Inom ämnesgruppen kommer ni efter varje föreläsning föra diskussioner kring det ni har hört och tillsammans föra ner era tankar och reflektioner i en blogg. Inlogg och mer info om bloggen gås igenom vid den första modulen. Diskussionerna kommer utgå ifrån nedanstående frågeställningar: Vilka delar i innehållet som du lyssnat till vill du lyfta fram som särskilt intressanta i perspektivet av din egen undervisning?Vilka didaktiska utgångspunkter metodiskt/pedagogiskt i din egen [Läs vidare]
1 2