Modul 6 – Bedömning, betyg och utvärdering

Bakom hela inlärningsprocessen ligger behovet av att löpande kunna bedöma, planera, följa och utvärdera förloppet, för klassen som helhet, av de enskilda eleverna, av lärarens insatser och av resultatet av insatserna. Tre grundfrågor har utkristalliserats inom området: Vart ska vi? (i förhållande till lärandemålen), Var är jag? (i förhållande till de förmågor och kunskaper som ska utvecklas) och Hur ska vi ta oss dit? som behandlar undervisningsprocessens viktiga kontext och utformning.

Presentationer modul 6

september 18, 2020

Professor Christian Lundahl Perspektiv på betyg, bedömning och lärandeLadda ner Professor Jonas Vlachos Relationen mellan prov och betygLadda ner Docent Alli Klapp Hur påverkar betygen elevernas prestationer?Ladda [Läs vidare]

Modul 6 – program

mars 11, 2020

9/9 onsdag Namn & Inst. Tema Länk 09.00 – 10.15Christian Lundahl professor i pedagogik vid Örebro universitet Historik bedömning och betyg Striden om den goda skolan 10.15 – 10.30 Rast     10.30 – 12.00Jonas Vlachos professor nationalekonomiska institutionen, Stockholms universitet       Relationen mellan prov och betyg och likvärdig betygsättning mellan elevgrupper och skolor Jonas Vlachos kritisk mot nya råden: Verkningslöst Mitt föredrag [Läs vidare]