Modul 3 – Forskningsbaserad ämnesdidaktik

Ämnesdidaktik är läran om konsten att undervisa i ett ämne. I denna modul kommer vi att behandla detta på olika stadier i utbildningsväsendet med hjälp av ledande experter i fyra ämnesgrupper (naturkunskap, matematik, samhällskunskap, och språk).

Presentationer modul 3

november 27, 2019

Filip Jeppssons presentation Naturvetenskaplig ämnesdidaktikLadda ner Inger Lindbergs presentation Språkdidaktik – några utvecklingsperspektivLadda [Läs vidare]

Litteratur modul 3

oktober 28, 2019

Kennet Nordgren Grumligt-tänkande-i-debatten-om-antikenLadda ner Seixas-2015-A-Model-of-Historical-ThinkingLadda ner Barton_2012Ladda [Läs vidare]

Modul 3 – program

september 25, 2019

Datum 21/11 Namn & Inst. Tema 09.00 – 10.15Uppsummering och redovisning blogg och litteratur.Uppföljning och redovisning av uppgifter litteratur. Diskussion om Kenneth Nordgrens artikel i SvD Grumligt tänkande i debatten om antiken. Läs artikeln här!10.15 – 10.30Kaffe 10.30 – 12.00 Fredrik Jeppsson, Liubitr. professor i naturvetenskapernas didaktik   Naturvetenskapernas ämnesdidaktik – spaning, trender och exempel 12.00 – 13.00Lunch   13.00 – [Läs vidare]

Litteratur till modul 3

september 12, 2019

Till Fredrik Jeppssons föreläsning Taking-on-the-heatLadda ner Modeller, analogier och metaforer i naturvetenskapsundervisning Naturvetenskap och teknik genom estetiska lärprocesser i förskolan Att förstå skolans naturvetenskap : forskningsresultat och nya idéer Till Peter Fredrikssons föreläsning Artikel på DN debatt den 5 juni 2018Ladda [Läs vidare]