Modul 2 – Ämnesbevakning

Ämnesbevakning, informationssökning och källkritik
Den här modulen inriktas på att hjälpa läraren att värdera och uppdatera sin egen kunskapsbas samt att hitta metoder för kontinuerlig uppdatering, bevakning och kritisk värdering av ny kunskap inom sitt ämnesområde.

Modul 2 – program

september 12, 2019

Datum 16/10 Namn & Inst. Tema 09.00-09.15 Anna, Martina Reflektion, återkoppling M1 09.15-09.30 Kaffe   09.30-11.00.   Jonas Jonsson Docent, biskop. em.Strängnäs                                                 Ämneskunskap, människosyn och [Läs vidare]

Litteratur till modul 2

september 12, 2019

Westlund, B. (2016). Aktiv läskraft. Att undervisa i strategier för förståelse. Högstadiet. Stockholm: Natur & Kultur. Westlund, B. & Molloy, G. (2018). Olika bedömningsdiskurser. B. Ljung Egeland., C. Olin Scheller., M. Tanmer., & M. Tengberg (red.). Tolfte nationella konferensen i svenska med didaktisk inriktning. Textkulturer, s. 277 – 300. Karlstad universitet. (ska kunna laddas ner via divaportalen vid ett [Läs vidare]