Modul 1 – Kognitiva processer

Den inledande modulen har som syfte dels att visa på de utmaningar som lärarprofessionen nu står inför vad gäller förändringar i regler och lagar, dels hur ny forskning om inlärning och kognitiva processer kommer att förändra vår syn på hur undervisningen skall bedrivas i framtiden.

Modul 1 – program

augusti 27, 2019

Datum mån 16/9 Namn & Inst. Tema 09.00-09.15 Anna, Martina Välkomna! 09.15-10.15 Anna, Martina Introduktion LÄS 10.15-10.30 Kaffe   10.30-12.00 Elisabet Nihlfors, professor, dekan för utbildningsvetenskapliga fakulteten Uppsala Universitet Lärarprofessionen i framtiden 12.00-13.00 Lunch Järnhandeln, Stora torget   13.00-14.15 Thomas Axelsson Skolchef/rektor Europaskolan- Tony Lööw Skolchef/utbildningschef Strängnäs kommun   Strängnäs Bildningsakademin Skola 2023 [Läs vidare]

Litteratur till modul 1

augusti 27, 2019

Torkel Klingberg:  Hjärna, gener och jävlar anamma (obligatorisk) Boktips från Elisabet Nihlfors:  Jarl, M., Blossin, U. & Andersson, K. (2017): Att organisera för skolframgång. Strategier för en likvärdig skola. Stockholm: Natur & Kultur. Magnus Henrekson, Kunskapssynen och pedagogiken Gabriel Heller-Sahlgren, Nima Sanandaji, Glädjeparadoxen : historien om skolans uppgång, fall och möjliga [Läs vidare]

Presentationer modul 1

september 16, 2019

Introduktion-LÄS-II Martina och AnnaLadda ner Strängnäs-16-sept-2019-intro-föreläsning-kortversion – Elisabet NihlforsLadda ner Strängnäs-2019-Klingberg-åhörarkopiaLadda ner Magnus Henrekson, Kunskapssynen-och-pedagogiken-Strängnäs-17-september-2019Ladda [Läs vidare]