Litteratur

Under rubriken samlas inlägg med litteraturtips och länkar till litteratur.

Litteratur modul 3

oktober 28, 2019

Kennet Nordgren Grumligt-tänkande-i-debatten-om-antikenLadda ner Seixas-2015-A-Model-of-Historical-ThinkingLadda ner Barton_2012Ladda [Läs vidare]

Litteratur till modul 1

augusti 27, 2019

Torkel Klingberg:  Hjärna, gener och jävlar anamma (obligatorisk) Boktips från Elisabet Nihlfors:  Jarl, M., Blossin, U. & Andersson, K. (2017): Att organisera för skolframgång. Strategier för en likvärdig skola. Stockholm: Natur & Kultur. Magnus Henrekson, Kunskapssynen och pedagogiken Gabriel Heller-Sahlgren, Nima Sanandaji, Glädjeparadoxen : historien om skolans uppgång, fall och möjliga [Läs vidare]

Litteratur till modul 2

september 12, 2019

Westlund, B. (2016). Aktiv läskraft. Att undervisa i strategier för förståelse. Högstadiet. Stockholm: Natur & Kultur. Westlund, B. & Molloy, G. (2018). Olika bedömningsdiskurser. B. Ljung Egeland., C. Olin Scheller., M. Tanmer., & M. Tengberg (red.). Tolfte nationella konferensen i svenska med didaktisk inriktning. Textkulturer, s. 277 – 300. Karlstad universitet. (ska kunna laddas ner via divaportalen vid ett [Läs vidare]

Litteratur till modul 3

september 12, 2019

Till Fredrik Jeppssons föreläsning Taking-on-the-heatLadda ner Modeller, analogier och metaforer i naturvetenskapsundervisning Naturvetenskap och teknik genom estetiska lärprocesser i förskolan Att förstå skolans naturvetenskap : forskningsresultat och nya idéer Till Peter Fredrikssons föreläsning Artikel på DN debatt den 5 juni 2018Ladda [Läs vidare]

Litteratur modul 5

oktober 28, 2019

Johan Alvehus Empson, L. & Alvehus, J. (2019) Collective leadership dynamics among professional peers: Co-constructing an unstable equilibrium. Organization Studies. doi:10.1177/0170840619844291. Alvehus, J., Eklund, S., & Kastberg, G. (2019). Inhabiting institutions: Shaping the first teacher role in Swedish schools. Journal of Professions and Organization, 6(1), 33-48. Alvehus, J., Eklund, S. & Kastberg, G. (2019). Organizing [Läs vidare]