Modul 4 – Läromedel och lärverktyg

I och med den teknologiska utvecklingen i samhället har läromedelsbegreppet vidgats. I den här modulen vill vi peka på hur nya lösningar i skolans omvärld, t.ex. dataspel, kan påverka det pedagogiska synsättet också inom skolans väggar. Hur motiveras eleverna till goda studieprestationer av både traditionella läromedel och andra lärverktyg och vilka principer är det som styr utvecklingen?

Presentationer modul 4

januari 24, 2020

Camilla Bedroths presentation av läromedel Att utveckla läromedel – var, varför och hur?Ladda ner Per Kornhalls presentation Läraren och läromedlen i en ny tidLadda ner Thomas Nygrens presentationer Ungdomars kritiska tänkande i en digital värld 2020-01-14Ladda ner Manipulation och fejknyheterLadda ner Handout Group WorkLadda ner Lektionsplanering för lärareLadda ner Adam Palmqvists [Läs vidare]

Modul 4 – program

september 25, 2019

13/1 2020 måndagNamn & Inst. Tema 09.00 – 10.15Reflektion, blogg m.m.   10.15 – 10.30Kaffe   10.30 – 12.00Camilla Bedroth läromedelsutvecklare på Studentlitteratur Att utveckla läromedel – Vad, varför och hur?Ett framgångsrikt läromedelPresentation12.00 – 13.00Lunch   13.00 – 14.15Håkan Plithläromedelsförfattare och förläggare Tankar om digital läromedelsutveckling EuropakunskapPolicydokumentKontroll14.15 – 14.30Kaffe [Läs vidare]