Articles by admin

Modul 2 – program

september 12, 2019

Datum 16/10 Namn & Inst. Tema 09.00-09.15 Anna, Martina Reflektion, återkoppling M1 09.15-09.30 Kaffe   09.30-11.00.   Jonas Jonsson Docent, biskop. em.Strängnäs                                                 Ämneskunskap, människosyn och [Läs vidare]

Litteratur till modul 2

september 12, 2019

Westlund, B. (2016). Aktiv läskraft. Att undervisa i strategier för förståelse. Högstadiet. Stockholm: Natur & Kultur. Westlund, B. & Molloy, G. (2018). Olika bedömningsdiskurser. B. Ljung Egeland., C. Olin Scheller., M. Tanmer., & M. Tengberg (red.). Tolfte nationella konferensen i svenska med didaktisk inriktning. Textkulturer, s. 277 – 300. Karlstad universitet. (ska kunna laddas ner via divaportalen vid ett [Läs vidare]

Modul 3 – program

september 25, 2019

Datum 21/11 Namn & Inst. Tema 09.00 – 10.15Uppsummering och redovisning blogg och litteratur.Uppföljning och redovisning av uppgifter litteratur. Diskussion om Kenneth Nordgrens artikel i SvD Grumligt tänkande i debatten om antiken. Läs artikeln här!10.15 – 10.30Kaffe 10.30 – 12.00 Fredrik Jeppsson, Liubitr. professor i naturvetenskapernas didaktik   Naturvetenskapernas ämnesdidaktik – spaning, trender och exempel 12.00 – 13.00Lunch   13.00 – [Läs vidare]

Litteratur till modul 3

september 12, 2019

Till Fredrik Jeppssons föreläsning Taking-on-the-heatLadda ner Modeller, analogier och metaforer i naturvetenskapsundervisning Naturvetenskap och teknik genom estetiska lärprocesser i förskolan Att förstå skolans naturvetenskap : forskningsresultat och nya idéer Till Peter Fredrikssons föreläsning Artikel på DN debatt den 5 juni 2018Ladda [Läs vidare]

Modul 4 – program

september 25, 2019

13/1 2020 måndagNamn & Inst. Tema 09.00 – 10.15Reflektion, blogg m.m.   10.15 – 10.30Kaffe   10.30 – 12.00Camilla Bedroth läromedelsutvecklare på Studentlitteratur Att utveckla läromedel – Vad, varför och hur?Ett framgångsrikt läromedelPresentation12.00 – 13.00Lunch   13.00 – 14.15Håkan Plithläromedelsförfattare och förläggare Tankar om digital läromedelsutveckling EuropakunskapPolicydokumentKontroll14.15 – 14.30Kaffe [Läs vidare]

Modul 5 – program

oktober 28, 2019

12/2 onsdag Namn & Inst.   Tema 09.00 – 10.15 Summering 10.15 – 10.30 KAFFE   10.30 – 12.00 Marcus Samuelssonprofessor Högskolan väst Framgångsrik praktik – skickliga lärares sätt att leda undervisning Med utgångspunkt i observationer av skickliga lärares ledarskap i och utanför klassrummet beskriver föreläsningen hur sådana lärare på olika sätt, med elevernas välmående, utveckling och lärande för ögonen planerar, organiserar och leder [Läs vidare]

Litteratur modul 5

oktober 28, 2019

Johan Alvehus Empson, L. & Alvehus, J. (2019) Collective leadership dynamics among professional peers: Co-constructing an unstable equilibrium. Organization Studies. doi:10.1177/0170840619844291. Alvehus, J., Eklund, S., & Kastberg, G. (2019). Inhabiting institutions: Shaping the first teacher role in Swedish schools. Journal of Professions and Organization, 6(1), 33-48. Alvehus, J., Eklund, S. & Kastberg, G. (2019). Organizing [Läs vidare]
1 2 3 4