Articles by admin

Välkommen till LÄS 2!

juli 30, 2019

Som vi tidigare meddelat startar vår andra fortbildningskurs för ämneslärare – åk 4-9 och gymnasiet – i Europaskolans och Strängnäs kommuns regi under innevarande läsår.Det är med glädje vi kan meddela att du blivit antagen till kursen som är indelad i sex tvådagarsmoduler med början den 16 september kl. 09.00. Kursen kommer att äga rum i Europaskolans lokal Economicum, Trädgårdsgatan 35, (tidigare kallad 35:an eller Artes) i Strängnäs och har deltagare från [Läs vidare]

Blogg

augusti 27, 2019

Inom ämnesgruppen kommer ni efter varje föreläsning föra diskussioner kring det ni har hört och tillsammans föra ner era tankar och reflektioner i en blogg. Inlogg och mer info om bloggen gås igenom vid den första modulen. Diskussionerna kommer utgå ifrån nedanstående frågeställningar: Vilka delar i innehållet som du lyssnat till vill du lyfta fram som särskilt intressanta i perspektivet av din egen undervisning?Vilka didaktiska utgångspunkter metodiskt/pedagogiskt i din egen [Läs vidare]

Modul 1 – program

augusti 27, 2019

Datum mån 16/9 Namn & Inst. Tema 09.00-09.15 Anna, Martina Välkomna! 09.15-10.15 Anna, Martina Introduktion LÄS 10.15-10.30 Kaffe   10.30-12.00 Elisabet Nihlfors, professor, dekan för utbildningsvetenskapliga fakulteten Uppsala Universitet Lärarprofessionen i framtiden 12.00-13.00 Lunch Järnhandeln, Stora torget   13.00-14.15 Thomas Axelsson Skolchef/rektor Europaskolan- Tony Lööw Skolchef/utbildningschef Strängnäs kommun   Strängnäs Bildningsakademin Skola 2023 [Läs vidare]

Litteratur till modul 1

augusti 27, 2019

Torkel Klingberg:  Hjärna, gener och jävlar anamma (obligatorisk) Boktips från Elisabet Nihlfors:  Jarl, M., Blossin, U. & Andersson, K. (2017): Att organisera för skolframgång. Strategier för en likvärdig skola. Stockholm: Natur & Kultur. Magnus Henrekson, Kunskapssynen och pedagogiken Gabriel Heller-Sahlgren, Nima Sanandaji, Glädjeparadoxen : historien om skolans uppgång, fall och möjliga [Läs vidare]

Presentationer modul 1

september 16, 2019

Introduktion-LÄS-II Martina och AnnaLadda ner Strängnäs-16-sept-2019-intro-föreläsning-kortversion – Elisabet NihlforsLadda ner Strängnäs-2019-Klingberg-åhörarkopiaLadda ner Magnus Henrekson, Kunskapssynen-och-pedagogiken-Strängnäs-17-september-2019Ladda [Läs vidare]
1 2 3 4