Modul 6 – program

9/9 onsdag Namn & Inst. Tema Länk
09.00 – 10.15Christian Lundahl professor i pedagogik vid Örebro universitet Historik bedömning och betyg Striden om den goda skolan
10.15 – 10.30 Rast    
10.30 – 12.00Jonas Vlachos professor nationalekonomiska institutionen, Stockholms universitet       Relationen mellan prov och betyg och likvärdig betygsättning mellan elevgrupper och skolor Jonas Vlachos kritisk mot nya råden: Verkningslöst

Mitt föredrag är i huvudsak baserat på denna skrift:
Huvudman spelar roll för skolans betygssättning
Det kom nyligen en rapport från Skolverket som gör en relaterad analys.

Vad gäller frågan om konkurrens och privat utförande i skolan mer generellt har jag skrivit denna artikel:
Är vinst och konkurrens en bra modell för skolan?
12.00 – 13.00 LUNCH    
13.00 – 14.00Tillbakablick LÄS 2
Enkät
  Länk till enkät  
10/9 torsdag      
09.00 – 10.15 Alli Klapp
docent, institutionen för pedagogik och specialpedagogik vid Göteborgs universitet
Hur påverkar betygen elevernas prestationer? Hur påverkar betygen elevernas prestationer?

Alli Klapp skrev boken som hon själv saknat.
10.15 – 10.30 Paus    
10.30 – 14.00 Arbete med inlämning    
12.00 – 13.00 LUNCH    
14.00 Gemensam samling med avslut