Modul 5 – program

12/2 onsdag Namn & Inst.   Tema
09.00 – 10.15 Summering
10.15 – 10.30 KAFFE  
10.30 – 12.00 Marcus Samuelsson
professor Högskolan väst
Framgångsrik praktikskickliga lärares sätt att leda undervisning
Med utgångspunkt i observationer av skickliga lärares ledarskap i och utanför klassrummet beskriver föreläsningen hur sådana lärare på olika sätt, med elevernas välmående, utveckling och lärande för ögonen planerar, organiserar och leder undervisning. Vad som behövs för att fler lärare ska bli framgångsrika i sitt sätt att leda undervisningen beskrivs också i föreläsningen.  
12.00 – 13.00 LUNCH  
13.00 – 14.15 Johan Alvehus
Docent/Associate professor
Chefredaktör/Editor-in-chief Organisation&Samhälle
Redaktör/Editor Insikt
Universitetslektor
Institutionen för service management och tjänstevetenskap    
Förstelärarna och skolans ledarskap
Fråga att ställa deltagarna efter Alvehus föreläsning: Hur påverkar det föreläsningen behandlar situationen i klassrummet?
Litteratur
14.15 KAFFE  
14.30 – 16.00 Ulf Kristersson
partiledare för Moderaterna       
Ledarskap i vidare bemärkelse. Likheter och skillnader mellan politiskt ledarskap och ledarskap i klassrummet.                
     
11/2 18.00 – 19.00 tisdag
Obs tiden!
Kvällsföreläsning
Biskop Johan Dalman
Äldst är inte gammal
13/2 torsdag    
09.00 – 10.15 Summering, webbinlägg och litteratur
10.15 – 10.30KAFFE  
10.30 – 12.00Workshop, ledd av Tony & Thomas & Martina,  som sammanfattar M1-M5: hur påverkas deltagarnas ledarskap i klassrummet, dvs. sättet att leda och organisera undervisningen?  
12.00 – 13.00 Lunch  
13.00 – 16.00 Förberedelse för avslutningskvällens presentationer