Modul 4 – program

13/1 2020 måndagNamn & Inst. Tema
09.00 – 10.15Reflektion, blogg m.m.  
10.15 – 10.30Kaffe  
10.30 – 12.00Camilla Bedroth
läromedelsutvecklare på Studentlitteratur
Att utveckla läromedel – Vad, varför och hur?
Ett framgångsrikt läromedel
Presentation
12.00 – 13.00Lunch  
13.00 – 14.15Håkan Plith
läromedelsförfattare och förläggare
Tankar om digital läromedelsutveckling
Europakunskap
Policydokument
Kontroll
14.15 – 14.30Kaffe  
14.30 – 16.00 Per Kornhall
Författare och f.d. undervisningsråd vid Skolverket
Läraren och läromedlen i en ny tid
Länkar:
https://youtu.be/5aCTLdUE0XY
http://perkornhall.se/Per_Kornhall/Valkommen%21.html
https://www.nok.se/titlar/akademisk-pedagogik/digitaliseringen-av-skolan/
https://skolvarlden.se/bloggar/kornhall
https://skolvarlden.se/bloggar/kornhall
18.00-19.00 Per Kornhall, DjäknehallenSverige vid ett vägskäl. Vad ska vi ha skolan till egentligen?
14/1 2020 tisdagNamn & Inst.Tema
09.00 – 10.15Adam Palmquist
Doktorand, verksamhetsutvecklare Högskolan i Skövde
Det spelifierade klassrummet – gamification
Litteratur att läsa inför M4:
https://www.studentlitteratur.se/?cookiecheck=1#9789144119120/Det+spelifierade+klassrummet
10.15 – 10.30 Kaffe  
10.30 – 12.00Forts. Palmquist Forts.
12.00 – 13.00Lunch  
13.00 – 14.30 Thomas Nygren Docent i historia vid Uppsala universitet   Ungdomars kritiska tänkande i en digital värld
Boken Fakta, fejk och fiktion av Thomas Nygren ger dig som lärare konkreta exempel på undervisningsdesign att använda för att utveckla dina elevers digitala källkritiska förmåga, utifrån den senaste forskningen på området.
https://www.nok.se/titlar/akademisk-pedagogik/fakta-fejk-och-fiktion/  
14.30 – 14.45Kaffe  
14.45 – 16.00 Grupparbete, reflektion M4 samt förberedelse inför M5 Uppgift till Modul 4