Modul 3 – program

Datum 21/11 Namn & Inst. Tema
09.00 – 10.15Uppsummering och redovisning blogg och litteratur.Uppföljning och redovisning av uppgifter litteratur. Diskussion om Kenneth Nordgrens artikel i SvD Grumligt tänkande i debatten om antiken. Läs artikeln här!
10.15 – 10.30Kaffe
10.30 – 12.00 Fredrik Jeppsson, Liubitr. professor i naturvetenskapernas didaktik   Naturvetenskapernas ämnesdidaktik – spaning, trender och exempel
12.00 – 13.00Lunch  
13.00 – 14.15Inger Lindberg SU – professor emerita i tvåspråkighet med inriktning på andraspråksinlärning vid Stockholms universitet. Språkdidaktik – några utvecklingsperspektiv
14.15 – 15.00Kaffe och grupparbete  
15.00 – 16.30 Peter Fredriksson
Generaldirektör Skolverket
Tillsammans för en bra undervisning
Vi är många som ska göra rätt saker för att det i slutändan ska bli bra i klassrummet. Vad är nu aktuellt på politisk nivå? Vad gör vi på myndigheten? Vilka utmaningar står skolchefer, rektorer och lärare inför? Tre frågor, vars svar helst bör hänga ihop.
Vad krävs för att man ska lyckas i skolan?Hur går det för svensk skola och för svenska elever? Vilket ansvar har skolan, vårdnadshavare och eleven själv? Vad gör man nu på politisk nivå och på Skolverket för att göra det möjligt för fler elever att lyckas i svensk skola?
Att läsa:
Debattartikel i DN
18.00-19.00
Kvällsföreläsning
Djäknehallen
Peter Fredriksson
Generaldirektör Skolverket
Vad krävs för att man ska lyckas i skolan?  
Datum 22/11Namn & Inst.Tema
09.00 Inledning  
10.15 Kaffe  
10.30 – 12.00 Johan Sidenvall Umu
Lärare och doktor i matematikdidaktik Hudiksvall och universitetslektor, Mittuniversitetet
 
Lösa problem: om elevers förutsättningar att lösa problem och hur lärare kan stödja processen
Länk till avhandlingens kappa
Deltagarna uppmanas att läsa kapitel 1, 2 och 8 (ca 25 sidor) i avhandlingen.
12.00 Lunch  
13.00 Kenneth Nordgren – Prof. i samhällsvet. didaktik KAU Samhällsvetenskapernas didaktik (SV)
Litteratur:
Lärares planering och efterarbete av lektioner
Se mer här.
14.30 Kaffe  
14.45 – 16.00 Reflektion samt uppgift och litteratur nästa modul (M4)