Modul 2 – program

Datum 16/10 Namn & Inst. Tema
09.00-09.15 Anna, Martina Reflektion, återkoppling M1
09.15-09.30 Kaffe  
09.30-11.00.   Jonas Jonsson
Docent, biskop. em.
Strängnäs                                                
Ämneskunskap, människosyn och trosuppfattning i det pre- och postsekulära klassrummet.
11.00-12.00 Kollegialt arbete
gruppvis

Kollegial reflektion, egen reflektion
12.00-13.00 Lunch  
13.00-14.30Barbro Westlund
Lektor i läs- och skrivutveckling vid Institutionen för språkdidaktik Stockholms universitet  
Att undervisa för god läsförståelse i alla ämnen – från teori till praktik
Länkar:
https://www.su.se/profiles/bawe4410-1.188916
 
https://skolvarlden.se/artiklar/barbro-westlund-darfor-ar-lasforstaelse-viktigt-i-alla-amnen

Molloy, G. & Westlund, B. (2018). Varför ska vi ha textsamtal? Läslyftsmodulen Samtal om text.
http://lasochskrivportalen.skolverket.se
14.30-16.00 Ulf Danielsson
Prof. i teoretisk fysik vid Uppsala Universitet
Naturvetenskap som undervisningsämne;
Samtal mellan Ulf Danielsson och Åsa Wikforss på Studio Ett på P1 den 12/9
18.00-19.00
Kvällsföreläsning
Djäknehallen
Ulf Danielsson
Prof. i teoretisk fysik vid Uppsala Universitet
  Länk
Datum 17/10 Namn & Inst. Tema
09.00-10.15 Martina, Anna Litteratur och uppgifter till M3
10.15-10.30 Kaffe  
10.30-12.00         Henrik Roman Universitetslektor Uppsala Universitet, gy-lärare sv, hi , fi.     Organisering, urval och legitimering av kunskap i utbildningsinstitutioner  
12.00-13.00 Lunch  
13.00-14.30 Kollegialt arbete gruppvis

Kollegial reflektion, egen reflektion.  
14.30 -15.00 Kaffe  
15.00-16.00 Matz Nilsson
förbundsordförande Sveriges Skolledaförbund, medlem av Skolkommissionen
Skolkommissionen
Länk
Ledare i Skolledaren av Matz Nilsson
16.00- ca18.00
Lyktan
Deltagar- och rektorsmingel – Lyktan