Litteratur till modul 2

Westlund, B. (2016). Aktiv läskraft. Att undervisa i strategier för förståelse. Högstadiet. Stockholm: Natur & Kultur.

Westlund, B. & Molloy, G. (2018). Olika bedömningsdiskurser. B. Ljung Egeland., C. Olin Scheller., M. Tanmer., & M. Tengberg (red.). Tolfte nationella konferensen i svenska med didaktisk inriktning. Textkulturer, s. 277 – 300. Karlstad universitet. (ska kunna laddas ner via divaportalen vid ett universitet)

Lämna en kommentar

Din e-post adress kommer inte att publiceras offentligt.


*