Litteratur till modul 1

Torkel Klingberg:  Hjärna, gener och jävlar anamma (obligatorisk)

Boktips från Elisabet Nihlfors:  Jarl, M., Blossin, U. & Andersson, K. (2017): Att organisera för skolframgång. Strategier för en likvärdig skola. Stockholm: Natur & Kultur.

Magnus Henrekson, Kunskapssynen och pedagogiken

Gabriel Heller-Sahlgren, Nima Sanandaji, Glädjeparadoxen : historien om skolans uppgång, fall och möjliga upprättelse