Blogg

Inom ämnesgruppen kommer ni efter varje föreläsning föra diskussioner kring det ni har hört och tillsammans föra ner era tankar och reflektioner i en blogg. Inlogg och mer info om bloggen gås igenom vid den första modulen. Diskussionerna kommer utgå ifrån nedanstående frågeställningar:

  • Vilka delar i innehållet som du lyssnat till vill du lyfta fram som särskilt intressanta i perspektivet av din egen undervisning?
  • Vilka didaktiska utgångspunkter metodiskt/pedagogiskt i din egen undervisning har du haft när du gjort dina prioriteringar?
  • Skulle du kunna utveckla några didaktiska tillämpningar som du och kollegor skulle kunna använda i undervisningen inom ditt ämne som omsätter innehållet?
  • Vilka möjliga utvecklingsområden ser du mellan din undervisningspraktik och en fortsatt utveckling av de områden som intresserat dig mest?